Home › Over ons › Algemeen

Algemeen


Missie
De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé stelt cliënten in staat om zo lang mogelijk zelf vorm en inhoud te geven aan het eigen leven. Daar waar cliënten tekorten ervaren verlenen wij ondersteuning. Wij doen dat met vaste dienstverleners en gaan daarbij uit van de beleving van de klant. Dienstverleners zijn het gezicht van onze stichting. Wij stimuleren hen om inhoudsvolle relaties met onze cliënten aan te gaan en samen met hen te komen tot passende oplossingen. Wij bieden onze dienstverleners mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Wij verwachten van hen betrokkenheid en zelfinitiatief. Onze organisatie past zich gericht aan nieuwe omstandigheden aan. Wij continueren daarnaast wat in de praktijk goed gebleken is. De organisatie faciliteert cliënt en dienstverlener vanuit een viertal vaste waarden: gelijkwaardigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en solidariteit. Daar waar het inhoudelijk meerwaarde heeft werken wij samen met anderen.

Algemeen

De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé biedt wonen, welzijn, diensten, zorg en behandeling aan veelal oudere mensen in de Achterhoek. Het streven is om de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving aan te bieden in de vorm van thuiszorg. Voor cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen zijn er de woningen met zorg, verpleeghuizen en groepswoningen in Aalten, Beltrum, Bredevoort, Groenlo, Lichtenvoorde, Lochem en Winterswijk. Ook bieden wij deeltijdzorg in dagcentra en een zorgboerderij. Ons devies hierbij is ‘dicht bij huis en gemakkelijk te bereiken’, zodat cliënten zo gewoon mogelijk en met maximale zelfstandigheid kunnen wonen en leven. Met respect voor ieders levenswijze, een grote mate van betrokkenheid én een cliëntgerichte werkwijze zorgen wij er voor dat het leven de moeite waard is en blijft. Bij ons telt ieder mens.

Waarden
Binnen onze organisatie streven wij de volgende waarden na:
  • Gelijkwaardigheid – Gelijkwaardigheid betekent dat iedereen gelijk is in zijn of haar waarde en dat we met ieder mens op een vergelijkbare manier omgaan. Om gelijkwaardigheid na te kunnen streven is het belangrijk dat mensen zichzelf zijn, de ander serieus nemen en de ander in zijn waarde laten.
  • Veiligheid – Veilig zijn betekent dat mensen zich veilig voelen. Dit betekent ook dat de SZMK een omgeving creëert waarin een ander zichzelf kan zijn en dat onze medewerkers de ander een veilig gevoel geven. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer.
  • Betrouwbaarheid – Dit betekent dat we doen wat we zeggen, zodat een ander op ons kan vertrouwen. We scheppen duidelijkheid en zijn eerlijk in de relatie met anderen.
  • Solidariteit – We zijn door een gevoel van saamhorigheid met elkaar verbonden. Dit betekent dat medewerkers delen, dat we elkaar steunen, dat we betrokken en behulpzaam zijn, en (ook als het minder goed gaat) iets voor een ander betekenen.

Belevingsgerichte zorg

Binnen de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé wordt de zorg en ondersteuning voor de cliënt ingevuld vanuit de zogenaamde ‘belevingsgerichte zorg’. Deze benadering van de zorg maakt het mogelijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen en behoeften en de zorgvraag van de cliënt.
Het belangrijkste aspect daarbij is het contact tussen cliënt en medewerker. De medewerker verplaatst zich in de mens voor wie hij of zij zorgt. De kracht van de methodiek zit in de cliëntbespreking. Tijdens deze bespreking wordt onder andere een karakteristiek van een bewoner gemaakt en zo nodig bijgesteld. Dit is een beschrijving van de cliënt als individueel mens met zijn/haar wensen en behoeftes. Op die manier kan nog beter bij de belevingswereld van de cliënt worden aangesloten.

Een gezonde organisatie
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is een eigentijdse organisatie, die inspeelt op toekomstige ontwikkelingen. Vanuit een gezonde financiële positie garanderen we de continuïteit van ons aanbod en werken wij, in duurzame verbanden, met anderen samen. Wat we beloven maken we waar.
De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij kunnen daardoor hun identiteit, karakter en couleur locale naar eigen inzicht ontwikkelen en waarborgen.
Onze medewerkers bieden we een plezierige en uitdagende werkomgeving met volop ontplooiingskansen en een grote mate van verantwoordelijkheid.

Privacy
Uiteraard besteden wij aandacht aan het waarborgen van uw privacy. De medewerkers van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé hebben een geheimhoudingsplicht. Ook de registratie en het beheer van uw persoonsgegevens gebeurt volgens het privacyreglement zoals dat geldt voor onze organisatie.

Terug