Home › Thuiszorg › Algemeen

Thuiszorg Marga Klompé

‘Thuis’ is voor ons meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Uw ‘thuis’ is uw eigen unieke plek waar u alleen of samen met anderen leeft. ‘Thuis’ is waar u bepaalt wat u wel of niet doet en waar u zich veilig en op uw gemak voelt.’ Thuis’ is waar uw eigen spullen staan, vaak met een geschiedenis en emotionele waarde. Thuiszorg Marga Klompé is er om thuis wonen mogelijk te maken als u tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig heeft. Wij begrijpen dat regie over uw eigen leven en zo zelfstandig mogelijk wonen heel belangrijk voor u is.

Thuiszorg Marga Klompé
Wijkgericht werken
De thuiszorg van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé biedt alle zorgproducten van huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, tot intensieve verpleeghuiszorg in de thuissituatie. Wij doen dit vanuit de wijkteams bij u in de buurt. Deze wijkteams hebben een beperkte omvang, zodat er maar een beperkt aantal verzorgenden bij u thuis komt. Vertrouwde gezichten die uw situatie kennen.

Wijkteams Thuiszorg Marga Klompé
Thuiszorg Marga Klompé wijkteams Aalten
Thuiszorg Marga Klompé wijkteams Berkelland
Thuiszorg Marga Klompé wijkteams Oost Gelre
Thuiszorg Marga Klompé wijkteams Lochem
Thuiszorg Marga Klompé wijkteams Winterswijk

Eenvoudige zorg of ingewikkelde verpleegkundige handelingen, wij doen het allemaal. Als uw zorgvraag verandert, kunnen wij vrijwel altijd aan uw wensen tegemoet komen. Graag bespreken wij samen met u wat wij voor u kunnen betekenen. Thuiszorg Marga Klompé biedt onder andere:

Thuiszorg Marga Klompé heeft deskundige medewerkers, die voortdurend worden geschoold en op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen binnen de zorg- en dienstverlening. Ze zijn alert op veranderingen in uw situatie, bijvoorbeeld in het geval dat u misschien wat meer of andere zorg nodig heeft. Dan wordt er, in overleg met u, direct actie ondernomen. Thuiszorg Marga Klompé werkt, in overleg met u, samen met andere hulpverleners zoals uw huisarts. Indien nodig kan Thuiszorg Marga Klompé voor advies een beroep doen op deskundige collega’s van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, zoals artsen en therapeuten. Een prettig idee.

Het bereikbaar verpleegkundig team
Het bereikbaar verpleegkundig team is 24 uur per dag en 7 dagen per week op pad om in de regio Oost Achterhoek (Lochem, Berkelland, Oost Gelre, Aalten en Winterswijk) de complexe verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het team bestaat uit ervaren en deskundige verpleegkundigen die zowel de spoedzorg als reeds geplande zorg verlenen. Thuiszorg Marga Klompé heeft overeenkomsten met verschillende zorgverzekeraars om de zorg te leveren conform de kwaliteitsnormen. Hiervoor hanteert Thuiszorg Marga Klompé landelijk geldende protocollen.

Thuiszorg Marga Klompé: alle zorg binnen handbereik!
 


Hoe krijgt u een indicatie voor huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en begeleiding?Indicatie huishoudelijke zorg

De huishoudelijke verzorging valt sinds 1 januari 2007 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf 1 januari 2015 valt begeleiding tevens onder de Wmo. Dit houdt in dat de gemeente indiceert of en hoeveel hulp u nodig heeft. U kunt bij het Wmo-loket van uw gemeente een aanvraag indienen. Via de website van uw gemeente is informatie te verkrijgen over huishoudelijke zorgverlening. Zie voor meer informatie over huishoudelijke zorg de wijkteams Thuiszorg Marga Klompé van uw gemeente.Indicatie persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

Sinds 1 januari 2015 valt persoonlijke verzorging en verpleging onder de Zorgverzekeringswet en regelen de wijkverpleegkundigen de indicaties voor persoonlijke verzorging en verpleging. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u of en hoeveel hulp u nodig heeft. De indicatie wordt individueel vastgesteld op basis van de vraag en is mogelijk tot en met het niveau van verpleeghuiszorg. Bent u in het bezit van een persoongebonden budget (pgb) of wilt u de zorg zelf betalen? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Wat kost thuiszorg?

Voor huishoudelijke verzorging en begeleiding betaalt u een eigen bijdrage op basis van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Het CAK berekent uw eigen bijdrage op basis van uw inkomensgegevens van de Belastingdienst. U kunt over de berekening van de eigen bijdrage meer lezen via www.cak-bz.nl. Het telefoonnummer van het CAK is 0800-1925 (gratis).
Persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet vallen onder de basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Ook vallen deze beide diensten buiten het eigen risico van uw zorgverzekering.Vragen?

Meer weten over de indicatiestelling en de aanmelding? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met afdeling service en bemiddeling van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé op telefoonnummer 0544 – 47 41 14 of via het mailadres: serviceloket@szmk.nl. Afdeling service en bemiddeling is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar. Indien gewenst verbindt de afdeling service en bemiddeling u door met het desbetreffende wijkverpleegkundige van Thuiszorg Marga Klompé.Klik hier voor het downloaden van een brochure.

Terug