Home › Nieuws › Algemeen › Het jaarverslag 2017 van de centrale cliëntenraad is uit!

Het jaarverslag 2017 van de centrale cliëntenraad is uit!

De centrale cliëntenraad (CCR) legt jaarlijks verantwoording af over de resultaten van hun werk in 2017. Of, zoals de voorzitter het omschrijft: ‘Een terugblik op een jaar levert voor de betrokken vaak uiteenlopende emoties op. “Goh wat is het snel gegaan”. Of, “wat was dat mooi!” Maar ook “wat deed dat pijn!” En ergens wordt dan de balans opgemaakt om te bepalen of het een goed of een minder goed jaar is geweest.’ De CCR schrijft dat 2017 een wat rustiger jaar is geweest in vergelijking met voorgaande jaren. Er is gelukkig weer wat meer ruimte voor opbouw en innovatie, een nieuw optimisme. In 2017 zijn weer veel activiteiten ondernomen door de CCR om de directe participatie en medezeggenschap van cliënten te bevorderen en te verbreden. Lees hier het jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad. Wilt u liever een papieren versie ontvangen? Dan kunt u mailen naar clientenraad@szmk.nl.
Terug