Home › Thuiszorg › Cliëntenraad Thuiszorg

Cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé

Wat doet de cliëntenraad van Thuiszorg Marga Klompé
De cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Thuiszorg Marga Klompé. Voor de cliëntenraad staat het belang van de cliënten en hun vertegenwoordigers altijd voorop.

Cliëntenraden vertegenwoordigen de cliënten van een zorgvoorziening en zijn onafhankelijke adviesorganen. Zij brengen advies uit aan het betrokken management over de zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad is dus nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

Wat kunnen wij voor u doen?
Als cliënt ervaart u de zorg in de praktijk en de gevolgen van deze zorg voor u en uw omgeving. Uw ervaring kan voor de organisatie van groot belang zijn bij het nemen van beslissingen ter verbetering van de zorg. Daarom is informatie van u zeer gewenst; meld ons uw ervaringen, suggesties en kritische opmerkingen. De cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé behartigt de belangen van cliënten woonachtig in de gemeenten, Aalten, Berkelland, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk.

Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit leden die in het werkgebied van Thuiszorg Marga Klompé wonen.

Het recht op overleg
Hoe vaak overleg en met wie het overleg wordt gevoerd tussen de zorgaanbieder en de cliëntenraad. Tijdens het overleg zal de zorgaanbieder zich laten vertegenwoordigen door het sectorhoofd van de locatie Thuiszorg. In het algemeen vergadert de cliëntenraad acht keer per jaar, daarnaast overlegt de cliëntenraad met andere deskundigen van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK). Ook heeft de cliëntenraad contact met de Centrale Cliëntenraad van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe en met het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden (LOC).

Niet vrijblijvend
Een cliëntenraad is niet iets vrijblijvend. Met de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben de cliëntenraden wettelijke erkende bevoegdheden gekregen. De mening van de cliëntenraad is al evenmin iets vrijblijvend; het management moet er terdege rekening mee houden. Cliëntenraden hebben dus wettelijk geregeld adviesrecht. Daarnaast mag de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Klik hier voor het jaarverslag van 2017.

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad
Klik hier voor het suggestieformulier.

Cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé
Postbus 71, 7140 AB Groenlo
clientenraad@szmk.nl

Terug