Home › Diensten en behandeling › Dagcentra

Dagcentra

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Maar soms is er meer ondersteuning nodig en is bijvoorbeeld de thuiszorg niet meer toerijkend. Of familie en mantelzorgers raken overbelast. De dagcentra van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) kunnen een goede aanvulling bieden. Dit is mogelijk voor een of meerdere dagen.

Dagcentrum
Woont u zelfstandig, maar heeft u wel ondersteuning nodig, dan is het mogelijk om één of meerdere dagen per week naar het dagcentrum te komen. In een sfeervolle omgeving worden activiteiten georganiseerd en kunt u warm eten. Er is ook gelegenheid om tussendoor te rusten.
De groepsgewijze ondersteuning is gericht op het vergroten of behouden van uw zelfstandigheid, het stimuleren van sociale contacten en het ondersteunen van uw mantelzorgers. Op indicatie is behandeling of advies mogelijk van een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist of logopedist.
Toegang tot het dagcentrum wordt, afhankelijk van uw situatie, verleend door de gemeente, het CIZ of de zorgverzekeraar. U kunt bij onze afdeling Service en Bemiddeling informeren of u in aanmerking komt voor deelname en vervoer. Daarnaast is het mogelijk om tegen eigen betaling deel te nemen aan de groepsgewijze ondersteuning.

Dagactiviteit Ouderen Speciaal (DOS)
De ‘Dagactiviteit Ouderen Speciaal’ is bedoeld voor ouderen die thuis of in een woonzorgcentrum wonen waarbij ouderdomsproblematiek gecombineerd wordt met een psychiatrisch ziektebeeld (geen ziektebeeld dat acute behandeling nodig heeft). SZMK heeft deze dagopvang opgezet in samenwerking met GGNet. De Dagactiviteit Ouderen Speciaal is gevestigd in woonzorgcentrum Vredense Hof.

Dagcentra
  • Dagcentrum Beth San, Aalten
  • Dagcentrum De Molenberg, Groenlo
  • Dagcentrum De Hoge Weide, Lochem
  • Dagcentrum Pronsweide, Winterswijk
  • Dagcentrum De Berkhof, Winterswijk
  • Dagactiviteit Ouderen Speciaal Vredense Hof, Winterswijk

Heeft u interesse in het aanbod van de dagcentra of specifieke vragen, mail naar serviceloket@szmk.nl of bel (0544) 47 41 14.

Terug