Home › Diensten en behandeling › Diëtetiek

Diëtetiek

De diëtist helpt u met vragen over voeding en eetgewoonten. De diëtisten van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé zijn gespecialiseerd in voedingsproblemen bij de ouder wordende mens. De diëtist geeft u voedingsadvies bij bijvoorbeeld diabetes, overgewicht, een maag-darmaandoening of kauw- en slikproblemen. Ook adviseert zij u bij verkeerd of onvoldoende gebruik van voeding en bij een verhoogde voedingsbehoefte bij ziekte of herstel na een operatie.

Samen met u inventariseert de diëtist uw eet- en leefgewoonten en stelt in overleg met u een persoonlijk advies samen. Dat het niet altijd even makkelijk is om nieuwe voedingsgewoonten vast te houden weten wij allemaal. Ook daarin kan de diëtist u helpen. Vanzelfsprekend sluit dit zo veel mogelijk aan bij uw leefwijze. Met een simpele aanpassing in uw eetpatroon kunnen soms goede resultaten worden geboekt. Dat een ander eet- en leefpatroon een belangrijke bijdrage leveren aan uw herstel of welbevinden is algemeen bekend. Het uitgangspunt is zo gezond mogelijk worden en blijven door smakelijk te eten en te drinken.
 
De diëtisten zijn er ook voor thuiswonenden ouderen. Vaak wordt vanuit uw zorgverzekering een bedrag vergoed.
 
Wilt u meer weten over de diëtetiek van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé? Neem dan contact op met onze afdeling service en bemiddeling op telefoonnummer 0544 – 47 41 14. Mailen kan ook: serviceloket@szmk.nl.

Terug