Home › Diensten en behandeling › Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie
Door een zieke of aandoening zijn het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet meer zo vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan: uit bed komen, koffiezetten, schrijven, telefoneren, computeren of het bereiden van een maaltijd. De ergotherapeut helpt u om, ondanks uw beperking, toch zelfstandig te blijven. Samen met de ergotherapeut zoekt u naar praktische oplossingen om de dingen die u belangrijk vindt, weer te doen. Door aanpassingen of activiteiten anders te doen, lukt het u wel zelf.

Daarnaast kan de ergotherapeut instructie of informatie geven aan uw familie of verzorgenden die u hulp bieden bij bijvoorbeeld het wassen en aankleden. Verder kan de ergotherapeut bekijken of er aanpassing of hulpmiddelen nodig zijn om uw zelfredzaamheid te vergroten. U kunt daarbij denken aan een rolstoel, aangepaste stoel, scootmobiel of aanpassing in de woning.

De ergotherapeuten zijn er ook voor thuiswonenden ouderen. Vaak wordt vanuit uw zorgverzekering een bedrag vergoed. 

Wilt u meer weten over de ergotherapie van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé? Bel dan met afdeling service en bemiddeling op telefoonnummer 0544 – 47 41 14. Mailen kan ook: serviceloket@szmk.nl.

Klik hier voor het downloaden van een brochure.Instructie scootmobiel

Wie kent niet het gemak van een scootmobiel? Zo makkelijk, maar ook wennen, want u moet snel kunnen reageren als u een aardige vaart hebt. Het is slechts één voorbeeld van hulpmiddelen die uw mobiliteit vergroten. Zo kennen we de scootmobiel, de elektrische rolstoel of de driewielfiets. Veel mensen stellen het op prijs, als zij onder deskundige begeleiding vertrouwd raken met hun nieuwe vervoermiddel.De ergotherapeuten van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé leren u graag hoe u snel vertrouwd raakt met uw hulpmiddel. De instructie bestaat niet alleen uit het leren besturen van uw scootmobiel, elektrische rolstoel of driewielerfiets, maar vooral ook hoe u veilig kunt deelnemen aan het verkeer.
De ergotherapeuten die de instructie begeleiden leren u snel en professioneel omgaan met uw vervoermiddel. Maar zij doen meer. Juist omdat ze werkzaam zijn bij een professionele en betrokken organisatie, zijn ze alert op veranderingen in uw situatie. Signaleren ze bijvoorbeeld dat u aanvullende andere hulp of zorg kunt gebruiken, dan wordt er in overleg direct actie ondernomen. Een prettig idee.

Wat kost het?
Voor de vergoeding van de kosten zijn er drie mogelijkheden:
De gemeente vergoedt in sommige situaties de instructie vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
De ziektekostenverzekeraar vergoedt in sommige situaties de training.
U kunt de training zelf betalen.

Zoals u ziet, gaat het om maatwerk. En omdat dat zo is, kunt u het beste contact opnemen met één van de medewerkers van afdeling service en bemiddeling van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé op telefoonnummer 0544 – 47 41 14. Mailen kan ook: serviceloket@szmk.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder.
Klik hier voor het downloaden van een brochure.

Terug