Home › Diensten en behandeling › Logopedie

Logopedie

De logopedisten van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé helpen u als u problemen heeft met spreken, taal, uw stem, het ademen of uw gehoor. Zij helpen u ook als u problemen heeft met eten, drinken of slikken. Samen met u zoeken zij naar mogelijkheden om uw problemen op te lossen dan wel het ongemak zo klein mogelijk te maken.

Logopedie is er ook voor mensen die een spraak- of taalstoornis hebben en daardoor moeite hebben met communiceren. Er zijn een aantal ziektes die daarom bekend staan, zoals een CVA, Parkinson, ALS, MS of dementie.

De logopedist doet onderzoek naar de oorzaak van uw klachten of problemen en stelt samen met u een behandelplan op. Naast het geven van advies kan zij u begeleiden om weer zo goed mogelijk te functioneren in uw dagelijkse leven. Uiteraard worden uw partner of anderen in uw directe leefomgeving daarbij betrokken. Het geven van advies en uitleg wat de ziekte met u doet hoort uiteraard ook tot de behandeling. Verbetering van uw communicatiemogelijkheden verhoogt uw zelfstandigheid en heeft een positief effect op de kwaliteit van uw leven.

De logopedisten zijn er ook voor thuiswonenden ouderen. Vaak wordt vanuit uw zorgverzekering een bedrag vergoed.

Wilt u meer weten over de logopedie van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé? Bel dan met afdeling service en bemiddeling op telefoonnummer 0544 – 47 41 14. Mailen kan ook: serviceloket@szmk.nl.

Terug