Home › Over ons › Kwaliteit

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze zorgverlening voortdurend op peil te houden. Aan de ene kant door criteria, protocollen en richtlijnen, maar juist ook door met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van leven en welzijn. Want bij ons stelt iedere professional zich voortdurend de vraag: ‘Doe ik daar goed aan voor déze cliënt?’. In dit kwaliteitsverslag laten we zien hoe wij samen met onze medewerkers en cliënten werken aan warme kwaliteit van zorg.
Bekijk hier ons Kwaliteitsverslag over 2017.

Ook laten wij ons organisatie regelmatig beoordelen op onze kwaliteit. Sinds april 2006 hebben we als hele stichting een HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance).

Kwaliteit
Een organisatie met dit certificaat heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Tweemaal per jaar vindt een inspectie plaats op alle locaties. Daarnaast vinden in de gehele organisatie regelmatig interne audits plaats.
 
Cliënttevredenheid
Kwaliteit verbeteren vinden wij belangrijk. Daarom willen we voortdurend in gesprek zijn met de cliënt of eerste contactpersoon. Over hoe zij de zorg, de activiteiten, de sfeer, privacy en de veiligheid van hun woon- en leefomgeving ervaren. In het gesprek kan de cliënt of eerste contactpersoon aangeven hoe tevreden hij of zij is met onze zorg aan de hand van smileys. Medewerkers en cliënten waren erg enthousiast over de methode die we in 2017 voor het eerst binnen een aantal locaties ingezet hebben. Er kwamen verrassende uitkomsten uit de gesprekken, die wij gebruiken om de zorg en het welzijn van de cliënten verder te verbeteren. Daarom gaan we in 2018 deze gespreksmethode inzetten binnen heel Marga Klompé. Wat verder uit de meting bleek, is dat cliënten heel tevreden zijn over de zorg die zij van ons ontvangen. Een mooi compliment! Wilt u onze uitkomsten zien en vergelijken met andere organisaties? Kijk dan op www.kiesbeter.nl.

Meting Zorginhoudelijke Indicatoren (ZI)
Jaarlijks voert de SZMK een organisatiebrede meting uit onder al haar clienten om in kaart te brengen wat de kwaliteit van de geboden zorg is. Door te meten wordt inzicht gekregen of verantwoorde zorg wordt geleverd en waar verbeteringen mogelijk zijn. Verschillende thema’s komen in deze meting aan bod, zoals zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid en kwaliteit van de zorgorganisatie. De laatste meting heeft in november 2015 plaatsgevonden.

Wilt u onze uitkomsten zien en vergelijken met andere organisaties, kijk dan op www.kiesbeter.nl.

Verbetersuggesties
Tijdens uw verblijf in één van de locaties of gedurende de periode dat u gebruik maakt van onze zorg- en dienstverlening, doen wij ons best om alles goed te laten verlopen. Wij vinden het belangrijk van u te horen welke elementen van de zorg, de service, het niveau van dienstverlening of de communicatie u positief ervaart en welke kunnen worden verbeterd. Heeft u suggesties? Mail deze dan naar info@szmk.nl.

Niet tevreden of klacht
Wanneer u niet tevreden bent, is het goed om dit te melden. Probeer het bespreekbaar te maken; bij voorkeur met de direct betrokkene(n). De medewerkers zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen.
Het is ook mogelijk uw onvrede kenbaar te maken bij het sectorhoofd of de voorzitter van de Raad van Bestuur. Mocht u hier niet voor kiezen of wanneer dit niet leidt tot tevredenheid, kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar.

Klachtenbemiddelaar
De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en kijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om de klacht op te lossen. Via deze weg werkt u snel en open aan een oplossing en bovendien biedt het kansen om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Bent u niet tevreden over het resultaat van de klachtenbemiddeling dan wijst de klachtenbemiddelaar u op de mogelijkheid om andere stappen te ondernemen.
Voor klachtenbemiddeling kunt u contact opnemen met het secretariaat Raad van Bestuur via telefoon 0544-474100 toestel 3404 of het reactieformulier. U kunt ook een brief sturen aan:
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
Klachtenbemiddelaar
Postbus 71
7140 AB Groenlo

Op alle locaties zijn brochures beschikbaar met informatie over klachtafhandeling (brochure 'rechtspositie van de cliënt'). U kunt deze brochure hier downloaden. Ook op het filmpje 'uw klacht is voor ons een gratis advies' zijn de verschillende mogelijkheden van klachtafhandeling weergegeven.
 
Klachtencommissie
Naast de informele mogelijkheden zoals hierboven geschetst, is het ook mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie werkt binnen wettelijke kaders en het klachtenreglement. Uw klacht kan uitsluitend schriftelijk en ondertekend bij de klachtencommissie worden ingediend.De klachtencommissie stuurt uw klacht door naar degene die verantwoordelijk is voor datgene waarover u klaagt. Deze persoon (personen) wordt verzocht op uw klacht te reageren; die reactie krijgt u ter informatie toegestuurd. De commissie verricht onafhankelijk onderzoek naar de klacht en organiseert een hoorzitting waarbij beide partijen in elkaars aanwezigheid worden gehoord. De klachtencommissie beoordeelt de klacht, stelt u of de tegenpartij (gedeeltelijk) in het gelijk en kan de Raad van Bestuur dringend adviseren maatregelen te nemen.

Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is kosteloos. U bent vrij om iemand mee te nemen om u bij te staan wanneer u uw klacht mondeling komt toelichten en u kunt op elke moment besluiten de procedure te stoppen.
Het adres van de klachtencommissie:
Klachtencommissie SZMK
p.a. Pasweg 1
7119 AL Winterswijk
Terug