Home › Diensten en behandeling › Psycholoog

Psycholoog

In de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé zijn verschillende psychologen werkzaam.

De psycholoog:
  • Doet onderzoek naar problemen bij het denken, plannen en uitvoeren van handelingen.
  • Adviseert over de revalidatie en de behandeling na een ziekte of ongeval.
  • Geeft benaderingsadviezen bij moeilijk te begrijpen gedrag. Dit kan gaan om gedrag ontstaan door hersenschade, maar ook om gedrag dat is ontstaan door de persoonlijkheid van een cliënt. Het kan zijn dat het een voor de leeftijd normale achteruitgang is of dat er meer aan de hand is.
  • Kan ondersteuning bieden bij het leren accepteren van een nieuw ontstane situatie, zoals het verlies van een lichaamsdeel, verlies van zelfstandigheid en/of verlies van de vertrouwde woonomgeving.
  • Geeft (in beperkte mate) familieondersteuning.

De psychologen van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé werken zowel in de dagcentra (dagbehandeling) als in het verpleeghuis en de groepswoningen.

Terug