Home › Diensten en behandeling › Revalidatie

Revalidatieafdeling Oost Achterhoek

Revalidatieafdeling Oost- Achterhoek (ROA) is ontstaan uit een samenwerkingsverband met het revalidatiecentrum ‘Het Roessingh’ en ‘Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK).’ De revalidatieafdeling Oost- Achterhoek is gevestigd in het verpleeghuis Pronsweide in Winterswijk. Hier wordt geriatrische – gericht op de oudere cliënt - revalidatie geboden. ROA heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en de thuiszorg. De duur van een revalidatietraject kan variëren van enkele weken tot maanden waarbij de hulpvraag van de cliënt en mogelijkheden centraal staan.De afdeling

Op de Revalidatieafdeling Oost- Achterhoek wordt gewerkt in vier teams die zoveel mogelijk ingedeeld zijn in doelgroepen/ziektebeelden. De revalidatie van de cliënt staat voortdurend centraal. Er wordt gerevalideerd in een omgeving waarin zoveel mogelijk de gelegenheid wordt geboden om te werken aan het herstel. Dit is een manier van revalideren waarin de cliënt naast de therapietijden telkens wordt gestimuleerd om zelf dat te oefenen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.

Gericht op herstel

Revalidatie is gericht op herstel. Waar nodig leert de cliënt omgaan met eventueel blijvende beperkingen. Bijvoorbeeld als hij of zij niet meer goed kan lopen, dan leert de cliënt om te gaan met hulpmiddelen die (tijdelijk) nodig zijn, zoals een rollator of rolstoel. Bij alle revalidatieprogramma’s geldt: Wat u zelf kunt, doet u zelf. Het verzorgend en verplegend personeel is speciaal getraind om de cliënt hierbij te ondersteunen. Het personeel staat samen met de behandelaars zo veel mogelijk met ‘de handen op zijn rug’ om zo het herstel te bevorderen.

Oefenen om zelfstandig thuis te kunnen wonen

Tijdens de dagelijkse activiteiten op de afdeling traint de cliënt de voor hem belangrijke en noodzakelijke handelingen. Hierbij kunt u denken aan lopen, eten, wassen en aankleden. Als de cliënt er toe in staat is, wordt hem gevraagd deel te nemen aan voor hem zinvolle taken op de groep. Voorbeelden hiervan zijn het zorgen voor koffie en thee, eigen bed opmaken, eigen medicatie beheren of afspraken bijhouden. Dit zijn ideale trainingsmomenten. Het hoofddoel is het aanleren en oefenen van alle zaken die de cliënt moet kunnen om weer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Team van professionals

Binnen de revalidatieafdeling wordt er met een team van professionals samengewerkt. De klachten worden vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en behandeld, waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat. Het revalidatieteam bestaat uit de specialist ouderengeneeskunde (SOG), de physician assistant (in opleiding), psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, verpleegkundigen, verzorgenden en het bureau Service en Bemiddeling. Dit zijn de specialisten die ook wekelijks in een overleg de vorderingen bespreken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het revalideren op Revalidatieafdeling Oost- Achterhoek, dan kunt u contact opnemen met het bureau Service en Bemiddeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0544 - 47 41 14. Lees ook de uitgebreide folder.


Terug