Home › Vrijwilligers / mantelzorg › Mantelzorgers

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn partners, ouders, familieleden en vrienden die aan hun naaste met een chronische ziekte of handicap, meer dan alledaagse zorg verlenen, vaak voor een lange tijd en intensief.

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van cliënten van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK). Ze maken onderdeel uit van de vertrouwde omgeving van cliënten. Uitgangspunt van de SZMK is dat wij het sociaal netwerk van de cliënt ondersteunen. Professionele hulp wordt pas ingezet als het sociaal netwerk niet meer voldoende ondersteuning kan bieden. Dit betekent ook dat medewerkers respect hebben voor de relatie tussen mantelzorgers en de cliënt, waarbij de wens van de cliënt leidend is. Op deze manier wordt wonen, welzijn en zorg een samenspel tussen de cliënt, de mantelzorg en de medewerkers van de SZMK.

Samenwerking met de VIT-hulp bij mantelzorg
nMantelzorg is een specifieke wijze van ondersteuning van de zorg- en dienstverlening voor cliënten. Mantelzorg is vaak een intensieve vorm van hulp. Mantelzorgers kunnen hoge eisen aan zichzelf stellen en hebben soms moeite om de zorgtaken over te dragen. Zij gaan soms over hun eigen grenzen heen en voelen zich dan overbelast door de zorg. Om mantelzorgers op een goede en passende wijze te ondersteunen bij hun taken, werkt de SZMK op onderdelen samen met de VIT- hulp bij mantelzorg. De VIT- hulp bij mantelzorg organiseert diverse cursussen en contacten met andere mantelzorgers, kan mantelzorgers ontlasten door het inschakelen van een vrijwilliger of het organiseren van themabijeenkomsten ter ondersteuning van mantelzorgers. Wilt u meer informatie over de VIT- hulp bij mantelzorg?, klikt u dan hier

Aanbod voor mantelzorgers 

De SZMK biedt mantelzorgers verschillende mogelijkheden om hun taken te ondersteunen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • respijtzorg (dit is de tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger om deze te ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer de cliënt een van de dagcentra van de SZMK bezoekt)
  • personenalarmering (cliënten krijgen ondersteuning via personenalarmering van Thuiszorg Marga Klompé. Personenalarmering geeft een gevoel van veiligheid)
  • maaltijdvoorziening (voor cliënten en mantelzorgers levert de SZMK maaltijden aan huis. Daarnaast kunnen mensen gebruik maken van de maaltijden in onze restaurants)
  • dagbesteding en activiteiten (dagbesteding kan ingezet worden als respijtzorg. De mantelzorg wordt ontlast doordat de cliënt structureel één of meerdere dagdelen naar dagbesteding gaat. De cliënt kan deelnemen aan allerlei activiteiten)
  • kortdurend verblijf of opname (om de mantelzorger te ontlasten kan de cliënt voor een bepaalde periode verblijven in een van de locaties van de SZMK).
Terug