Home › Vrijwilligers / mantelzorg › Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar 
Vrijwilligers zijn niet weg te denken in het zorg- en dienstverleningsproces van de SZMK. Verhoudingsgewijs werken er qua aantal bijna evenveel vrijwilligers als medewerkers in sommige locaties.

Vrijwilligers
De SZMK verstaat onder vrijwilligerswerk het onverplicht en onbetaald verrichten van ondersteunende georganiseerde taken, zonder dat daarvoor een bepaalde opleiding vereist is. Vrijwilligerswerk wordt gedaan voor groepen cliënten en individuele cliënten. Vrijwilligers worden niet ingezet ter vervanging van betaalde medewerkers.
Vrijwilligers brengen de buitenwereld naar binnen. Het allerbelangrijkste van het vrijwilligerswerk is de meerwaarde die dit heeft voor de cliënten. Mede door de hulp van vrijwilligers kan de SZMK veel activiteiten aanbieden. Vrijwilligers zijn een onmisbare aanvulling op de reguliere zorg- en dienstverlening.

Voor wie?
Vrijwilligerswerk kan door iedereen gedaan worden die hiervoor de juiste attitude heeft. Bij de SZMK werken mensen met mensen. Dat is boeiend en intensief tegelijk. Vrijwilligerswerk vereist een klantgerichte benadering, waarbij door de SZMK inzet en respect wordt verwacht. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor alle dienstverleners. Juist de menselijke kant vormt bij de SZMK de basis voor een prettige werksfeer.

Waardering
Vrijwilligerswerk is dankbaar werk. Vrijwilligers krijgen veel voor hun werk terug: waardering, dank, zelfontplooiing, een zinvolle tijdsbesteding, nieuwe contacten en voldoening. Daarnaast krijgen vrijwilligers als blijk van waardering jaarlijks een kerstpakket, ontvangen zij ieder kwartaal het personeelsblad Margazine, kunnen zij incidenteel deelnemen aan scholingen en wordt door de SZMK jaarlijks een feestelijke vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bijzondere omstandigheden zoals jubilea, afscheid van een vrijwilliger, overlijden en een periode van ziekte en worden de reiskosten in veel gevallen vergoed.

Soorten vrijwilligerswerk
De SZMK biedt veel mogelijkheden, vrijwilligers helpen onder meer: 
  • op verpleegafdelingen, in woonzorgcentra en dagcentra
  • bij interne en externe activiteiten, zoals het begeleiden naar optredens van gezelschappen, speciale festiviteiten op feestdagen en uitstapjes
  • bij dans-, zang-, tuin- en zwemactiviteiten
  • bij kerkelijke activiteiten
  • bij maaltijdbegeleiding
  • bij begeleiding naar het ziekenhuis
  • in het restaurant

Het vrijwilligerswerk blijft in beweging en buigt mee met de ontwikkelingen in de zorgverlening en de wensen van de cliënten. Er zullen dus steeds nieuwe vrijwilligerstaken ontstaan en initiatieven zijn altijd van harte welkom.
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de SZMK? Of heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons via het formulier dat u hier kunt vinden of neemt u telefonisch contact met ons op.

Klik hier voor het downloaden van een brochure.

Terug